Saturday, November 10, 2012

The Photo of Saturday

Actually it should have been the message of Saturday starring Dr. House: PLEASE USE IT! It refers to brain of course. These days it occurred to me that the reason of our misery is unused brains and hearts. Not to make others and ourselves  we should used them both more!

Aslında başlığımız cumartesi mesajı olmalıydı. Lütfen, kullanın! Bugünlerde mutsuzluğumuzun nedeninin kullanılmamış beyinler ve kalpler olduğuna kani oldum. Başkalarını ve kendimizi bedbaht etmemek için kullanalım, ikisini de!  

No comments: